Các sản phẩm thịt bò Mỹ

 • Lõi nạc vai (Chuck Flap)

  Vui lòng gọi

  Mã sản phẩm:

  Xuất xứ: Mỹ

  Thông tin sản phẩm:

  Sử dụng:

  Làm các món: Nướng, bít tết, xào

  Đóng gói:

  - Nguyên cây/ Nguyên bản của Mỹ: 1-2 kg/cây
  - 0,3kg – 0,5 kg/ 1 túi hút chân không hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Đùi gọ (Knuckle)

  Vui lòng gọi

  Mã sản phẩm:

  Xuất xứ: Mỹ

  Thông tin sản phẩm:

  Sử dụng:

  Làm các món: xào, sốt tiêu đen, lúc lắc.

  Đóng gói:

  - Nguyên cây/ Nguyên bản của Mỹ: 5-7 kg/cây
  - 0,3kg – 0,5 kg/ 1 túi hút chân không hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.

   

   

   

   

   

   

   

 • Nạc đùi (Top Round)

  Vui lòng gọi

  Mã sản phẩm:

  Xuất xứ: Mỹ

  Thông tin sản phẩm:

  Sử dụng:

  Làm các món: xào, kho, lẩu.

  Đóng gói:

  - Nguyên cây/ Nguyên bản của Mỹ: 5-7 kg/cây
  - 0,3kg – 0,5 kg/ 1 túi hút chân không hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.

   

   

   

Các sản phẩm thịt bò Úc

 • Bắp bò (Shank)

  Vui lòng gọi

  Mã sản phẩm:

  Xuất xứ: Úc

  Thông tin sản phẩm:

  Sử dụng:

  Làm các món: Lẩu, xào.

  Đóng gói:

  - Nguyên cây/ Nguyên bản của Úc: 0.5-1 kg/ 1 cây
  - 0,4kg – 0,5 kg/ 1 túi hút chân không hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.

   

   

   

   

 • T-Bone

  Vui lòng gọi

  Mã sản phẩm:

  Xuất xứ: Úc

  Thông tin sản phẩm:

  Sử dụng:

  Làm các món: Bít tết, nướng.

  Đóng gói:

  - Nguyên cây/ Nguyên bản của Úc: 5-7 kg/ 1 cây
  - 0,4kg – 0,5 kg/ 1 túi hút chân không hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.

   

   

   

 • Thăn Vai (Ribeye)

  Vui lòng gọi

  Mã sản phẩm:

  Xuất xứ: Úc

  Thông tin sản phẩm:

  Sử dụng:

  Làm các món: Bít tết.

  Đóng gói:

  - Nguyên cây/ Nguyên bản của Úc: 2.5-3.5 kg/ 1 cây
  - 0,3kg – 0,5 kg/ 1 túi hút chân không hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.

   

   

   

Các sản phẩm thịt cừu Úc

 • Thăn cừu

  Vui lòng gọi

  Mã sản phẩm:

  Xuất xứ: Úc

  Thông tin sản phẩm:

  Sử dụng:

  Làm các món: Nướng

  Đóng gói:

  - Nguyên cây/ Nguyên bản của Úc 0.3-0.5 kg/cây
  - Cắt theo yêu cầu của khách hàng.

 • Đùi cừu không xương

  Vui lòng gọi

  Mã sản phẩm:

  Xuất xứ: Úc

  Thông tin sản phẩm:

  Sử dụng:

  Làm các món: Nướng, bỏ lò

  Đóng gói:

  - Nguyên cây/ Nguyên bản của Úc 2-2.5 kg/cây
  - Cắt theo yêu cầu của khách hàng.

 • Mã sản phẩm:

  Xuất xứ: Úc

  Thông tin sản phẩm:

  Sử dụng:

  Làm các món: Nướng

  Đóng gói:

  - Nguyên cây/ Nguyên bản của Úc 0.7-0.9 kg/cây
  - Cắt theo yêu cầu của khách hàng.

Các sản phẩm khác